True

   B-vitamin 

   En hel grupp av vitaminer

   B-vitamin är ett samlingsnamn för en grupp av vattenlösliga vitaminer. Vattenlösliga vitaminer lagras inte i kroppen, i någon betydande mängd, utan ett eventuellt överskott följer med ut via urinen. Det finns 8 olika B-vitaminer som alla spelar en viktig roll för våra hästar, bland annat för hästens energi- och proteinomvandling, nervsystemet samt hud- och pälskvalitet. 

   Grovtarmen spelar roll

   Under normala förhållanden producerar mikroberna i hästens tarmkanal tillräckligt med B-vitamin för att täcka hästens behov.  Däremot kan hästen drabbas av B-vitaminbrist om det sker en rubbning i hästens mag- och tarmkanal. Rubbningar som påverkar tarmens produktion av B-vitamin kan till exempel vara diarré, foderbyte, sjukdom eller medicinering. En B-vitaminbrist kan även uppstå om hästen inte får tillräckligt med fiber eller protein i sin dagliga diet. Vid perioder av hårdare arbete, så som intensiva träningsperioder eller vid pälsbyte kan hästen ha ett ökat behov av B-vitamin. B-vitamin ingår även i kroppens energi- och proteinomsättning och därför kan ett tillskott vara positivt för hästar som tränar hårt eller ska prestera på topp. Om hästen har brist på B-vitamin kan det uttrycka sig med flera ganska diffusa symptom, men de främsta är att hästen blir orkeslös, får dålig aptit eller problem med päls och hud.

   Hösilage | Trikem Academy

   De olika B-vitaminerna

   Thiamin - Vitamin B1, behövs vid metabolismen av kolhydrater, med andra ord så behövs Thiamin för att kroppen ska kunna omvandla glukos till energi. Brist på Thiamin kan visa sig genom dålig aptit, trötthet, viktförlust och muskelstörningar. En längre period av brist kan få omfattande konsekvenser så som onormalt låg hjärtfrekvens, muskelryckningar och försämrad koordinationsförmåga. Thiaminbrist har även kunnat visa en minskad produktion av dopamin. Tränande hästar har ett större behov av Thiamin än vad som ingår i underhållsbehovet.

   Biotin - Vitamin B7, är inblandad i många olika enzymer som bland annat påverkar metabolismen av fettsyror, kolesterol och aminosyror. Fettsyror bildas vid nedbrytningen av foder och är det som i huvudsak utgör hästens energikälla. Det finns ett flertal studier som visar på att ett tillskott av biotin ger förbättrad struktur och styrka i hovhornet, man har även sett att en brist på biotin påverkar hud och hovar negativt. Det finns flera teorier om varför biotin kan vara positivt för hästen hovar dels har man sett att papillerna i kronranden blir mer utsatta för skada när en biotinbrist uppstår och dels finns teorin att biotin ingår i bildandet av keratin.   Riboflavin - Vitamin B2, är delaktig i flera olika enzymer som deltar i energiomvandlingen, metabolismen av fetter och aminosyror. Det finns idag inga kända bristsymptom hos hästar vilket troligen beror på att mikroberna i grovtarmen producerar en stor andel av hästen behov av vitamin B2. Hos andra djurarter har man däremot sett att en brist på vitamin B2 gett både nedsatt proteinomvandling och försämrad tillväxt hos unga individer.

   Kobalamin eller Cyanokobalamin - Vitamin B12, skiljer sig från de andra B-vitaminerna då vitamin B12 kan lagras i levern, om än bara i begränsad mängd. Vitamin B12 behövs för nybildandet av celler och speciellt utmärkande är kanske dess roll i bildandet av röda blodkroppar. Kobalamin innehåller även mineralet kobolt som måste finnas tillgängligt för att det ska ske en produktion av B12, ett tillskott av kobolt har även visats ge en positiv effekt på produktionen av B12 som i sin tur ökar bildandet av röda blodkroppar. Vitamin B12 förekommer inte naturligt i några växter som ingår i hästens föda, utan produktionen sker uteslutande i grovtarmen. En brist på B12 kan bland annat leda till aptitlöshet, låga blodvärden, anemi, deformerade blodceller och skador på nervsystemet. 

   Folsyra eller Folat - Vitamin B9, krävs bland annat vid bildandet av DNA och RNA. Vitamin B9 har också en betydande funktion för celldelning i kroppen, så som bildandet av röda blodkroppar. Hästar som tränas hårt kan ha ett utökat behov utöver underhållsbehovet. Gravida kvinnor som lider av folatbrist löper en förhöjd risk att drabbas av komplikationer under graviditeten, som för tidig förlossning, låg födelsevikt och försenad fostertillväxt. Det samma tror forskare skulle kunna drabba dräktiga ston.  

   Kolin - Vitamin B4, är viktig för produktionen av lipider som finns i cellernas skyddande skal samt transport och omvandling av fettämnen. Kolin är också viktig för förmedlingen av nervimpulser. Kolin är egentligen inte en vitamin men ingår i B-vitamingruppen. 

   Niacin - Vitamin B3, Pantotensyra - vitamin B5, Pyridoxin - vitamin B6, är alla delaktiga i ett flertal av kroppens kemiska reaktioner. De är inblandade i metabolismen av protein och fetter och krävs för att hästen ska kunna omsätta foder till energi och de aminosyror som behövs för hästens tillväxt. Forskningen kring dessa vitaminer är begränsad och det krävs mer arbete för att vi till fullo ska förstå deras roll i kroppen och eventuella effekter av brister. 

   Hästvård | Trikem Academy 

   När behöver hästen extra B-vitamin?

   B-vitamin är ett omdiskuterat fodertillskott då det inte finns några forskningsbaserade riktlinjer kring B-vitamin som tillskott. Med det sagt rekommenderas B-vitamin som tillskott både av foderrådgivare och veterinärer och det finns heller inga kända negativa konsekvenser med att ge extra B-vitamin. Det är, som tidigare nämnt, mikroberna i hästens tarmar som producerar de B-vitaminer hästen behöver men detta förutsätter att tarmfloran är välmående och att kroppen inte utsätts för någon ytterligare stress. Stress i den här kontexten innefattar till exempel pälsbyte, tävling, diarré eller hård träning.  

    

   Hästens tarmflora kan även påverkas negativt om hästen äter en betydande mängd kraftfoder eller genomgår ett foderbyte. Är tarmfloran rubbad finns det belägg för att förutsätta att mikroberna inte kommer kunna producera den mängd B-vitaminer hästen behöver. Även när det kommer till hårdare träning kan man anta att kroppens behov av B-vitaminer ökar och att mikrobernas produktion inte kommer kunna tillgodose hästens behov. Detsamma gäller när hästen genomgår pälsbyte och för att hjälpa hästen med sin energi- och proteinomvandling under denna, för kroppen tuffare period, kan ett tillskott av B-vitamin underlätta för hästen.  

           To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.