True

Academy  / Häst Mage & Tarm / Fri fekal vätska

  Fri fekal vätska - lös avföring?

  Några av de vanligaste frågorna vi får in rör hästens mage och tarm. Ett vanligt problem är att hästen i olika grad har vattnig eller lös avföring. I det här avsnittet kastar vi ljus över det relativt vanliga problemet Fri fekal vätska (FFL). FFL är när avföringen är uppdelad i två faser. En fast och en lös, vattnig, form. Den vattenliknande fasen kan ses direkt före, under eller efter hästen bajsar men fenomenet kan ske även vid ett tillfälle helt avskilt från det att hästen bajsar.  


   

  FFL kan orsaka hästen obehag i form av uppblåst buk, irritation när den ska bajsa och man kan ofta se hur vätskan runnit längs hästens bakben. Det finns en risk att vätskan bränner på hästens hud, likväl som upprepad tvättning kan leda till irriterad eller skadad hud. FFL är ett problem som kan hålla i sig allt från några dagar upp till flera år.
  Fri Fekal vätska Häst

  Vilka drabbas? 

  För närvarande finns det inget som pekar på att det är en viss typ av hästar som drabbas utan FFL kan förekomma hos alla raser, båda könen och i alla åldrar. Inte heller några direkta sammankopplingar med hästens färg har kunnat identifieras, vilket antyder att det inte finns någon genetisk koppling till en viss färg hos hästarna. Det man har sett är att förekomsten av FFL är högre hos hästar som inte rids och endast hålls som sällskap.Detta kan peka på att mängden rörelse har betydelse och att lite eller ingen träning kan vara en faktor som påverkar utvecklandet av FFL. 

  ensilagebalar

  Tål min häst inte ensilage? 

  Det finns teorier om att det är ensilage eller hösilage som orsakar FFL och ett begrepp som använts är “ensilageintolerans”. Det finns dock ingenting som tyder på att så skulle vara fallet och det har inte kunnat påvisats något samband mellan FFL och en viss konserveringsprocess. Bland annat finns det jämförande studier där man tittat på hur hö, hösilage och ensilage, skördade vid samma tidpunkt från samma fält och om det skulle kunnat påverka hästar. Inga skillnader har observerats i dessa studier.    

  Kraftfoder en återkommande punkt

  Det är väl känt att hästen är anpassad för att äta gräs och andra fiberrika växter som innehåller stora mängder vatten. I jämförelse har vi kraftfoder som ofta är låga på fiber, innehåller höga mängder stärkelse och betydligt mindre vätska. Hästen har en begränsad förmåga att bryta ned stärkelse i tunntarmen och om stärkelsen når grovtarmen kan hästen påverkas negativt. Förutom att mycket stärkelse kan rubba grovtarmens mikroflora har man även sett att det kan orsaka lös avföring. Det finns studier där man tittat på hur hästar reagerar på när de utfodrats med endast hö i jämförelse med om de fått både hö och havre. När hästarna endast utfodrades med hö hade avföringen en jämn konsistens utan separation mellan flytande och fast form. När hästarna däremot hade havre i sin diet fanns där en separation mellan fast och flytande.

  I en studie jämfördes FFL - hästar med symptomfria hästar var på man tydligt kunde se att FFL- hästarna utfodrades med en högre andel kraftfoder. Det visade sig även att FFL- hästarna hade ett högre dagligt intag av stärkelse och lösliga sockerarter medans kontrollgruppen hade ett högre intag av halm samt ett generellt högre fiberintag. 

   Behandling av hästar med FFL - Vad kan hjälpa?  

   Pro och prebiotika kan hjälpa hästar med FFL, även om forskningen är begränsad och det kan vara svårt att ge generella råd. Det vi vet är att Saccharomyces cerevisiae är en av få probiotika som har setts kunna förbättra konsistensen på hästens avföring. Probiotikan främjar andelen goda bakterier i hästens grovtarm genom att etablera sig och samtidigt utkonkurrera de mindre fördelaktiga bakteriepopulationerna. Prebiotika, likt inulin och MOS (mannan oligosackarider), är fibrer som ses som “mat” till hästens goda bakterier och främjar dess tillväxt. Synbiotika är en kombination av pro- och prebiotika, det vill säga goda bakterier som tillsammans med välgörande fibrer bidrar till en god tarmflora.    

   Fri Fekal vätska Häst

   Det man även sett en positiv effekt av är byte av grovfoder. Det vill säga att när man bytt från t.ex. en förstaskörd av hösilage till en andra skörd av hösilage, eller när man bytte från hösilage till hö samt när man bytt från hö/ensilage/hösilage till bete så minskar hästarnas förekomst av FFL. Olika växter och fibrer har olika vattenhållande förmåga och man har även sett att hästar med FFL har träck med sämre vattenhållande förmåga. En tänkbar förklaring kan därför vara att grovfodrets sammansättning av fiber och växter skulle kunna påverka förekomsten av FFL.  

   Häst med Fri fekal vätska

   - vad ska jag göra? 

   • Se över foderstaten - hur mycket kraftfoder får min häst? Går det att minska andelen stärkelserikt kraftfoder genom att öka grovfodergivan?

   • Byta grovfoder - Kan jag få tag på ett senare skördat grovfoder? Kanske med ett högre fiberinnehåll?

   • Testa att ge hästen pro, pre eller synbiotika som främjar en god tarmflora.

   Fri Fekal vätska Häst

             To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.