True

Academy  / Häst / Temperament / Kan man mäta välfärd?

  Kan man mäta välfärd? 

  Alla hästägare vill det bästa för sina hästar, men hur vet man om ens häst mår bra? Vad innebär djurvälfärd och hur uppnår man en hög välfärd för sin häst? 

  Begreppet djurvälfärd beskrivs lättast som djurets egenupplevda livskvalitet. 

  Att mäta djurvälfärd är svårt det är en subjektiv bedömning och det som är hög djurvälfärd i den enas ögon, kan vara måttligt i den andras. Som hjälp att bedöma djurvälfärd finns det en modell som kallas “The Five Freedoms” eller “De Fem Friheterna”.

  Odoo tillhandahåller en viktig plattform för vår projektledning.
                                                Saker är bättre organiserade och mer synliga med det
   Odoo • Bild och text

   De fem friheterna

   De fem friheterna avser fem aspekter som bedömer hästens livskvalitet. För att hålla en god djurvälfärd ska alla fem friheter tillgodoses dagligen. 

    

   - Frihet från hunger och törst 

   - Frihet från obehag

   - Frihet från smärta, skada och sjukdom

   - Frihet att utföra sitt naturliga beteende
   - Frihet från rädsla och stress

   Frihet från hunger och törst

   Hästen ska ha fri tillgång på färskt, rent vatten och en anpassad mängd foder av hygieniskt god kvalitet. De flesta hästar kan få sitt dagliga behov uppfyllt av ett bra grovfoder tillsammans med ett tillskott av mineraler men vissa kan behöva extra tillskott av energi och protein. Grovfodret fyller flera viktiga funktioner för att hästen ska fungera och må bra. Mängden grovfoder avgör den viktiga tuggtiden, salivproduktionen och fiberinnehållet som håller magen och grovtarmen välmående.  

    Frihet från obehag

    Bor din häst i en miljö som den trivs i och är bekväm i? Trivs den med sin hagkompis och boxgranne? Har den tillgång till ett lämpligt och bekvämt stall eller vindskydd? Har han möjlighet att lägga sig ner och sova när som under dygnet? Frågorna är många och innebär till mycket att vi förlitar oss på ett gott djuröga och en god förståelse för hästen som flockdjur. Det är en stor och viktig del för hästens övergripande välmående att få leva i en trivsam och lugn miljö. 

    Odoo tillhandahåller en viktig plattform för vår projektledning.
                                                Saker är bättre organiserade och mer synliga med det

    Frihet från smärta, skada och sjukdom

    Vi kan aldrig säkerställa att våra hästar inte blir skadade, men vi kan minska risken. Fodret ska vara anpassat efter individen och av hygienisk god kvalitet för att minska risken att hästen blir sjuk. Stall och hage bör vara fria från objekt som hästen kan skada sig på eller fastna i. Ridning och träning bör vara anpassat efter den individuella hästens förutsättningar. Under denna punkten ingår även att en sjuk eller skadad häst ska tas om hand och sättas under lämplig behandling så snabbt som möjligt. 

    Frihet att utföra sitt naturliga beteende


    Hästar är flockdjur som är anpassade att utföra födosök 16-20 timmar per dygn och röra sig långa sträckor varje dag. När vi begränsar hästens möjlighet till naturlig rörelse och födosök genom att husera dem i stall och mindre hagar behöver vi förse dem med alternativ. Det behöver mycket grovfoder för att stimulera behovet av att äta och tugga samt motion för att stimulera deras behov av rörelse. Hästen är som sagt ett flockdjur som är beroende av sociala interaktioner för att må bra. En häst som går i flock spenderar ungefär 10% av sin vakna tid åt sociala interaktioner såsom att klia, och bli kliad av, en flockmedlem. De sociala interaktionerna bidrar till att sänka stressnivåerna hos våra hästar, man har sett i studier att hästars hjärtslag minskar med 10 slag per minut när de kliar varandra på hals och manke.


    Odoo tillhandahåller en viktig plattform för vår projektledning.
                                                Saker är bättre organiserade och mer synliga med det

    Frihet från rädsla och stress

    Hur mäter vi rädsla och stress hos en häst? Det går att mäta stress genom att analysera kortisolhalter i kroppen men det är inget gemene man gör. Istället får vi lita på vår egen bedömning av hästen, vilket kan vara väldigt svårt. Var uppmärksam på små förändringar i hästens beteende som kan indikera oro eller stress. Det kan vara t.ex att hästen får minskad aptit, hetsäter, blir utåtagerande eller introvert, visar ett aggressivt beteende eller utvecklar ett steriotypiskt beteende så som krubbitning eller vävning.

    Sammanfattning

    De fem friheterna är en bra mall att ha till grund när man analyserar hästens välfärd. Man bör tillgodose alla fem friheter i största möjliga mån. Om de fem friheterna inte tillgodoses dagligen bör man se över rutiner och fundera på förändringar som kan förbättra vardagen för hästen. Kom ihåg att det är enkelt att bli “hemmablind”, ta gärna hjälp av någon i din närhet för att få förslag på förbättring av stallrutiner.               Boka en föreläsning idag!

              Ett av Trikem Academys huvudsyften är att sprida kunskap.  

              Vi tror att man blir en bättre djurägare med mer kunskap. 

              Är din klubb, förening, skola eller stallgäng intresserade 

              av en föreläsning? Tveka inte att höra av er! 

              Boka en föreläsning

              To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.