True

   Academy  /  Häst  /  Trikem reder ut  / Vägen till en lugn hund

   Tryptofan - Vägen till en lugn hund? 

   Det är inte ovanligt med hundar som upplevs eller beter sig stressat, överexalterat eller oroligt. Oavsett om det handlar om invanda beteenden, hundens personlighet eller ett specifikt tillfälle så rör det sig om förändringar i hormonbalansen. 

   Både hos människor och djur kan stress uttryckas genom olika beteenden. Vissa hundar blir utåtagerande medan andra sluter sig och går in i vad vi hos människor skulle kunna se som en depression. Här får man ha i åtanke att olika individer kan reagera olika och beteendenas utsträckning och grad kan skilja sig åt. När man pratar om depression kopplas det ofta till nedstämdhet och oro. Hos hundar ser man ofta orosrelaterade beteendeproblem så som separationsångest och rädsla. 


   Tryptofan till hund | Trikem Academy

    Lugnande hormon

    Melatonin och serotonin är båda hormon som påverkar hundens välmående och som är starkt kopplade till hanteringen av stress, oro, aggressivitet och impulskontroll men även nedstämdhet. Hormon påverkar både det centrala nervsystemet men även i mag-tarmkanalen samt hjärt-kärlsystemet.

    Både melatonin och serotonin är hormon som påverkar hundens sinnesstämning och sömn. Det man sett i forskningen är att hundar som visat ett oroligt, utåtagerande eller nervöst beteende i många fall har en lägre koncentration av serotonin än andra hundar. Beteendena uttrycktes bl a som separationsångest och rädsla. En högre koncentration av serotonin och melatonin har visat ha en lugnande effekt och gör att djuret kan varva ner eller hantera sin stress.


    Tryptofan

    Melatonin och serotonin bildas med hjälp av den essentiella aminosyran tryptofan. Tryptofan är alltså en av byggstenarna till protein och något hunden måste få i sig via fodret. För att titta på om ett högt proteinintag var tillräckligt för att tillgodose hundens behov av tryptofan jämförde forskare två olika dieter.

    En diet med 28 % protein jämfördes med en diet med 25 % protein + ett tillskott av tryptofan. Resultatet visade att dieten med 28 % protein utan tillskott av tryptofan gav en lägre koncentration av serotonin i blodet jämfört med dieten innehållande 25 % protein och ett tillskott av tryptofan. Det vill säga en lägre andel tryptofan av det totala antalet aminosyror medför en minskad produktion av serotonin även om dieten totalt sett innehåller en högre halt aminosyror.

    Lugnare hund

    Kan man höja produktionen av serotonin och melatonin hos hunden? Baserat på forskning så är svaret ja. Dels har man sett hur ett tillskott av tryptofan kan höja halten av serotonin hos oroliga och stressade hundar. Vilken typ av foder kan påverka, som vi såg är inte lösningen att bara höja halten av protein utan se till att hunden får i sig tryptofan. Så kom ihåg att titta på koncentrationen av tryptofan innan du köper tillskott! Även motion har en positiv inverkan på hundens välmående och kan höja halten av serotonin.

    Tillskott till stressad hund | Fyrverkerier | Trikem Academy

    Working Dog Max Relax -
    Hela året eller bara vid specifika tillfällen?

    Baserat på det vi idag vet om hundens stresshantering har Trikem tagit fram Working Dog Max Relax. Ett tillskott med hög koncentration av tryptofan samt tillsatt thiamin (vitamin B1) som behövs för att hunden ska kunna producera de livsnödvändiga hormonen.

    MaxRelax är ett tillskott som utan problem kan ges året runt. Som vi tidigare nämnt är alla hundar individer och vissa hundar kanske inte är stressade i sig utan bara behöver hjälp under speciella tillfällen. Nyår är ett sådant tillfälle då hunden kan dra stor fördel av ett tillskott av tryptofan. Börja gärna ett par dagar innan nyår och ge hunden dubbel dos så ger du hunden rätt förutsättningar att få ett lugnare nyårsfirande.  

    To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.