True

Häst Trikem Academy

Trikem Academy


Academy  /  Häst  /  Hovar & Päls / Fång

Fång

Vid misstanke om fång bör alltid veterinär och hovslagare kontaktas  

Fång innebär att det sker en inflammation i hovens lameller. Detta leder till att det sker en separation mellan hovbenet och hovväggens inre lamellager. I och med detta kan hoven inte längre bära upp hästens tyngd och strukturen i hoven kollapsar. Det kan då ske en hovbenssänkning eller att hovbenet roteras framåt och skadar läderhuden samt de omgivande blodkärlen. Fång kan drabba en eller flera hovar. 

Symptom på fång

Fång är oerhört smärtsamt för hästen och symptom är hälta, värme i hovarna, ovilja att gå och tecken på att hästen försöker avlasta tyngden från hovarna. Vid misstanke om fång bör veterinär och hovslagare alltid kontaktas.


Olika orsaker till fång

Fång är en multifaktoriell sjukdom, vilket innebär att det kan vara flera faktorer som orsakar att sjukdomen bryter ut. Felaktig utfodring, trauma, hormonell obalans, förgiftning och medicinering av kortikosteroider är några av de vanligaste orsakerna.   


Förutom behandling av veterinär kommer hästen även behöva vård av hovslagare. I samråd med veterinär kan hovslagaren hjälpa till att, genom avlastning, lindra smärtan för hästen genom att stabilisera hovbenet. Långsiktigt kommer hovslagaren bidra till att bibehålla en funktionell hov och hjälpa till att uppmärksamma eventuella förändringar i hoven.

Fång hos hästar- Symptom och Orsaker | Trikem Academy

Hög sockerhalt under försommaren

De flesta fall av fång uppkommer under maj och juni vilket kan kopplas till att många under den perioden väljer att släppa sina hästar på bete. Många av betena innehåller under den här perioden höga koncentrationer av socker. Det är väletablerat och påvisat, vid upprepade forskningstillfällen, att en överkonsumtion av stärkelse och fruktan kan framkalla fång hos häst. Är du orolig för att hästen ska utveckla fång eller har en häst som ligger i riskgruppen kan det vara en god idé att se över foderstaten, vilken typ av bete hästen går på eller överväga att undvika bete helt. Det kan vara idé att begränsa tillgången på gräs genom att bara låta hästen gå på bete nattetid eftersom sockerhalterna i gräset generellt stiger dagtid.

Kan vissa grässorter kan orsaka fång? | Trikem Academy

Olika sorters gräs

Vissa gräsarter har generellt lägre sockerhalter medans andra är betydligt mer stärkelserika.  Arter som är bra att undvika är t.ex. engelskt rajgräs och foderlosta medan en gräsart som sägs lämpa sig bättre för fångkänsliga hästar är hundäxing. Det kan även vara en god idé att inte låta hästen gå ut allt för tidigt på säsongen på ett frodigt bete eftersom sockerhalterna då är högre.


Många räds för att gödsla sina beten av rädsla för att hästarna lättare ska få fång om gräset är kraftigt. Det är en obefogad rädsla. Det finns inget som tyder på att protein skulle vara det som orsakar fång. Tvärtom är det positivt att få upp andelen protein i betet för att på så vis sänka sockerhalten. 

Bild på fånghov | Trikem Academy

Fånghov

På bilden ser du en hov i genomskärning. Det blå strecket indikerar var hovbenet skulle varit om det hade varit en frisk häst. Den här hästen har drabbats av fång och till följd fått en framåtrotation av hovbenet.

Bild på frisk hov hos häst | Trikem Academy

Frisk hov

På bilden ovan ser du en frisk hov i genomskärning där hovbenet följer hovväggen.

Fång som kan kopplas till utfodring kan delas in i följande två huvudgrupper:

Som ovan nämnt kan ett högt intag av stärkelse, eller fruktan, framkalla fång. Både om det ges vid ett enskilt tillfälle eller i lägre doser över en längre period. När icke-strukturella kolhydrater (socker eller stärkelse) når grovtarmen kommer de fermenteras  snabbt  (brytas ned av mikroberna) och kan då orsaka störningar i grovtarmens mikroflora. De bakterier som producerar laktat kommer gynnas och då laktat i normala fall förekommer i små mängder kommer höga koncentrationer sänka grovtarmens pH. Det låga pH-värdet kommer gynna de laktatproducerande bakterierna än mer på bekostnad av de goda bakterierna som kommer minska i antal och dö. De goda bakteriernas död frisätter toxiner samtidigt som en del av de laktatproducerande bakterierna kan bilda toxiner (gifter). Det lägre pH-värdet försämrar även tarmväggens skyddande barriär och konsekvenserna blir att toxinerna kan nå blodomloppet genom den skadade tarmväggen och därmed leda till fång. 


Det är fortfarande inte känt varför vissa hästar får fång medan andra inte, trots att de går på samma bete eller äter likadana typer av foder. Det finns teorier om att det kan bero på att olika individer är olika känsliga fysiologiskt i grovtarmsområdet och att grovtarmsmikrobiotan skiljer sig åt mellan olika individer.

Insulin är ett hormon som utsöndras efter att hästen ätit för att möjliggöra cellernas upptag av glukos d.v.s. blodsocker. Vid insulinresistens har kroppens celler en minskad känslighet för insulin och glukosupptaget blir därför mindre effektivt.  En häst som utfodras med ett stärkelserikt foder eller ett foder med hög sockerhalt kommer ha en förhöjd insulinproduktion. Detta för att kroppen försöker skapa en normal nivå av glukos i blodet. Till slut blir cellerna utmattade av den höga insulinmängden och kommer inte längre svara som de ska. Detta kommer medföra att blodsockernivåerna förblir höga och kroppen kommer svara genom att producera ännu mer insulin vilket till slut sänker blodsockret. När samma sak sker hos människan kommer bukspottskörteln som producerar insulin att bli utmattad och vi drabbas av diabetes. Detta verkar inte vara fallet hos häst, även om det finns tecken på att en kompenserad insulinresistens kan övergå i en icke kompenserad insulinresistens, som i sin tur innebär en nedgång i bukspottskörtelns frisättning av insulin och därmed en ökad glukoskoncentration i blodet. 


Det är inte helt kartlagt varför insulinresistens kan ge ökad risk för fång. Det man har sett att det finns starka kopplingar mellan fång och EMS*. Det finns även studier som visar att höga insulinnivåer kan framkalla fång även hos friska hästar utan tidigare fånghistorik, insulinkänslighet eller EMS. Innebörden blir att för höga halter av socker eller stärkelse kan vara farligt även för den friska hästen. Insulinresistenta hästar och hästar med EMS ses ofta med en kraftig fettansättning i mankam, runt svansfästet, bakom bogbladet och ibland på övre delen av revbenen. 


*EMS - Ekvint metabolt syndrom är ett sjukdomskomplex som i huvudsak omfattar nedsatt insulinkänslighet, episoder av fång och fetma.

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.