True

Academy  / Häst / Mage och Tarm / Så minskar du parasitbördan  

  Så minskar du behovet av avmaskning 

  För att minska parasitbördan finns det olika strategier att tillämpa. I den här texten berättar vi om några metoder:

  Mocka hagen

  Parasiterna utvecklas olika snabbt och effektivt beroende på yttre förutsättningar så som temperatur och nederbörd. Under våren, sommaren och hösten är förutsättningarna goda för att parasitäggen ska utvecklas till infektiösa larver. På bara en vecka har parasitägget blivit en larv, redo att infektera nästa häst. Redan i ett tidigt larvstadie kravlar larven bort från träcken (hästbajset) och etablerar sig på betet, de flesta larver finns på en radie av 90 cm från hästens avföring (träcken). Under perioden när väderförhållande är optimala för larvutveckling bör du därför mocka hagen regelbundet, gärna varje eller varannan dag. På det viset hinner du få  bort de flesta parasitäggen från hagen och de tidigt utvecklade larverna från betet.


  Även under vinterhalvåret bör du mocka hagen, speciellt om du bor i södra Sverige där vintrarna ofta är mildare. Under vintern tar det längre tid för larverna att utvecklas, mockning en till två gånger per vecka är därför godkänt ur en parasitsynpunkt. 


  Häst avföring_Trikem Academy

  Mockningssystem 

  Det finns hjälpmedel att tillgå för att underlätta mockningen. Dammsugare och träcksamlare finns i flera olika varianter. Om du hyr in hjälpredskap för mockning av hagar bör du hyra dem på hösten och våren, antingen i samband med byte av hagar eller i samband med avmaskning.  

   Bete_minska parasitbördan_Trikem

   Växelbete 

   Ett annat effektivt sätt att hålla nere parasitbördan i hagen är att växelbeta eller sambeta med idisslare såsom kor eller får. Idisslare ser väldigt annorlunda ut i sina magtarmsystem och hästarnas parasiter överlever inte i deras fyra magar, liksom att idisslares parasiter inte överlever i hästens enkelmagade system. Det är alltså en "win win" för båda parter!

   Har du en större hage, som hästarna går i permanent kan sambete vara att föredra, alltså att hästar och idisslare betar i hagen samtidigt. Har man flera hagar som man flyttar hästarna mellan är växelbete att föredra. Det innebär att hästar och idisslare turas om i hagarna.  Efter det att det gått idisslare på betet kan du med gott samvete släppa in hästarna där igen, då bör marken vara relativt fri från parasiter. Kor och får har inget emot att beta nära hästens rator och ofta fördrar de att beta på en annan beteshöjd än hästen vilket bidrar till ett bättre betesutnyttjande. 

   Betesputsning

   Betesputsning är effektivt för att slå ner rator och bättre utnyttja betesarealen i hagen. Är det fuktigt och varmt kan betesputsning tyvärr bidra till att sprida parasiterna ännu mer på betet. Betesputsning bör därför ske vid längre torrperiod eller under det kallare halvåret. 

   Vila hagarna 

   Om du har högt parasittryck eller vet att en häst spridit en stor andel parasitägg är det bästa du kan göra att låta hagen vila. Hålls hagen fri från betande hästar under två vintrar kan marken anses vara parasitfri igen. Alternativet är att plöj upp och så om vallen. 

    Sätt nya hästar i karantän 

    Nyanlända hästar bör placeras i karantän i en särskild egen hage tills dess att du har koll på parasitstatusen. Hagen bör vara lättåtkomlig och mockas dagligen för att inte sprida eventuell smitta till befintliga hästar på gården. Träckprov bör tas vid ankomst till gården och eventuell avmaskning bör ske efter veterinärs rekommendation. Tio dagar efter avmaskning utförs ett FECRT för att upptäcka eventuell resistens.  Är träckprovet lågt och det visar på god effekt av avmaskningsmedlet är hästen välkommen in i de vanliga hagarna.

     

    Hästens vanligaste parasiter:

    Liten blodmask
    Stor blodmask
    Spolmask
    Bandmask (A. perfoliata)
    Springmask
    Hos unghästar är det vanligt med fölmask

              To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.