True
Odoo • Bild och text

 

   Stress

   Många förknippar stress med något negativt men stress är också något positivt. För den vilda hästen var denna instinkt en förutsättning för deras överlevnad.

   Vad är stress? 

   Stress är ett uttryck som myntades i mitten av 1900-talet av två forskare, Walter Cannon och Hans Selye. Båda forskarna hade genom försök konstaterat att smärta, vrede och fruktan påverkade kroppens hormonproduktion vilket de valde att kalla stress. Rent fysiologiskt är stress en rad av hormoner som utsöndras i hög nivå något som sker både hos människor och djur. Stress kan infinna sig till exempel när man står inför en ny situation, känner sig hotad eller rädd. 

   Fight or Flight 

   Våra hjärnor är inställda på att skydda oss från fara, den vill hålla oss trygg. Vid en stressande eller farlig situation reagerar den blixtsnabbt för att göra kroppen redo för “fight or flight” det vill säga för att slåss eller fly. Djur reagerar ofta olika på den här typen av situationer, hästen är som vi vet ett flyktdjur och reagerar oftast genom att försöka fly från en jobbig situation.

   Många förknippar stress med något negativt men stress är också något positivt. Det är den som gör att hästen kan prestera på tävling, galoppera snabbt i skogen eller komma undan när den blir rädd. För den vilda hästen var denna instinkt en förutsättning för deras överlevnad. Ett stresspåslag av den här kortvariga typen ger hästen ökat blodtryck, ökad blodtillförsel till musklerna och ökad mental styrka, tre goda egenskaper när man möter ett rovdjur och behöver fly fort och idag bra reaktioner för t.ex. en tävlingshäst. 

   Den långvariga eller kroniska stressen är däremot negativ för hästen. Det är den som kan skada hästens mentala välmående, immunförsvar och försämra unghästens tillväxt.

   Fight or flight hos häst | Trikem Academy

   Vad sker i kroppen - Stresshormonerna 

   När en stressituation uppstår signalerar hjärnans områden, hypotalamus till hypofysen, att hormonet ACHT (adrenokortikotropiskt hormon) ska produceras. ACTH transporteras från hypofysen till binjurebarken som reagerar genom att frisätta hormonet kortisol. Produktionen av kortisol signalerar i sin tur tillbaka till hypofysen att minska produktionen av ACTH, en så kallad negativ feedback loop, som resulterar i att stresspåslaget minskar i takt med att utsöndringen av ACTH minskar. Stress ökar även aktiviteten i det sympatiska nervsystemet som i sin tur påverkar binjuremärgen att utsöndra hormonen, adrenalin och noradrenalin.

   Kortisol och kronisk stress

   Utsöndringen av kortisol följer en dygnsrytm med högst kortisolnivåer på morgonen och upp till 30% lägre nivåer på eftermiddagen. Den naturliga dygnsvariationen av kortisol styrs av solljuset och andra miljöfaktorer. För att påvisa stress hos en häst mäter man kortisolhalten i blodet. En kroniskt stressad häst har förlorat den naturliga dygnsrytmen av kortisol och har ständigt höga kortisolvärden. Detta kan ha flera negativa konsekvenser då kortisol påverkar kroppen på flera olika sätt, bland annat bidrar den till att öka hästens blodsockernivå samt hämma dess immunförsvar. 

   Nedreglering av stress

   Dopamin 

   Dopamin är en av de mest kända signalsubstanserna i nervsystemet. Enkelt kan man säga att en signalsubstans är en molekyl som hjälper till att skicka information mellan celler i kroppen. Dopamin är med och reglerar glädje, entusiasm, vakenhet, uppmärksamhet, motorik och motivation. Dopamin är ofta förknippat med njutning och det ämne som får både oss själva och hästen att må bra!


   En häst som lider av kronisk eller långvarig stress kan utveckla ett stereotypt beteende till exempel krubbitning eller vävning. Forskningen har visat att ett stereotypt beteende ökar kroppens utsöndring av dopamin samtidigt som den minskar hästens nivåer av kortisol. Ett stereotypt beteende är ett sätt för hästen att hantera stress och minska de skadliga nivåerna av kortisol. Det är därför man aldrig bör hindra till exempel en krubbitande häst med en krubbitarrem.

   Krubbitning hos stressad häst | Trikem Academy

   Serotoin

   Serotonin fyller flera viktiga funktioner i kroppen. Serotonin har inte bara en stor påverkan på hjärnan utan i princip hela det centrala nervsystemet. Serotonin har stor påverkan på mag och tarmkanalen samt blodcirkulationen. Det är på grund av att serotonin finns på så många platser i kroppen som gör att det påverkar flera olika beteenden, däribland sömn, vakenhet, inlärning, aggressivitet, impulsivitet och aptit. För att kunna skapa serotonin behöver kroppen en specifik aminosyra, L-Tryptofan. L-Tryptofan är en essentiell aminosyra som hästen inte kan skapa själv utan måste få sig via foder eller som tillskott.


   Vad har det här då med stress att göra? Efter att hästen fått ett påslag av stress krävs serotonin för kroppen ska komma ner till normala nivåer av kortisol och andra stresshormoner. Serotonin tillverkas inte effektivt i kroppen när kroppen är under stress, hästar som lider av långvarig stress kan därför gynnas av ett tillskott av L-Tryptofan för att öka produktionen av serotonin och minska stresshormonerna. 


   Hur kan vi hjälpa en stressad häst? | Trikem Academy

   Melatonin

   Melatonin är det ämne som ser till att vi kan sova, alltså motsatsen till dopamin. Melatonin hjälper även till att reglera blodtryck och kroppstemperatur. Aminosyran L-Tryptofan som vi nämnde i samband med produktionen av serotonin ingår även i kroppens produktion av melatonin. Om hästen har en brist på melatonin, eller för lite melatonin i förhållande till dopamin, kommer hästen ha svårt att varva ner och återhämtningen kommer bli lidande.

   Hur kan vi hjälpa en stressad häst?

   För att minska stressen eller lugna en stressad häst krävs ett påslag av “positiva hormoner”. Många av våra hästar klarar detta själv, men har hästens en brist, framförallt av L-Tryptofan så kan denna process hämmas eller ta längre tid. Utöver L-Tryptofan, behövs även magnesium och Thiamin för produktionen av hormoner. Till en stressad häst kan man därför välja att ge ett tillskott av dessa substanser i syfte att främja produktionen av “positiva hormoner” och ge hästen rätt förutsättningar att minska stresspåslaget. 

              Boka en föreläsning idag!

              Ett av Trikem Academys huvudsyften är att sprida kunskap.  Vi tror att man blir en bättre djurägare med mer kunskap. 

              Är din klubb, förening, skola eller stallgäng intresserade 
              av en föreläsning? Tveka inte att höra av er! 

              To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.