True

  Academy Häst Utfodring / Analys och Foderstat 

   Analys och Foderstat

   Foderrådgivare belyser ofta vikten av att analysera sitt grovfoder och beräkna en foderstat. Men är det verkligen så viktigt?

   Grovfoder

   Grovfoder ska utgöra basen i en foderstaten och grovfodrets näringsvärden avgör om och vad foderstaten behöver kompletteras med. När man tar en grovfoderanalys får man reda på vad grovfodret innehåller i form av  torrsubstans, energi-, protein-, fiber-, socker- och mineralinnehåll. Dessa värden kan sedan användas för att räkna ut hur mycket grovfoder hästen bör äta. 

   Det är många faktorer som påverkar näringsinnehållet i vårt grovfoder. Den främsta påverkande faktorn är när skörden tas men även vilka gräsarter och baljväxter vallen består av påverkar. Likaså kommer gödsling, antal soltimmar, mängd nederbörd. Med andra ord kan man inte ta för givet att det är samma näringsinnehåll i samma vall år från år, även om man sköter likadant. Analyser ska tas varje år och på varje skörd. 

   Odoo tillhandahåller en viktig plattform för vår projektledning.
                                                Saker är bättre organiserade och mer synliga med det

   Hur tar jag analysen bäst?

   Det kan förekomma variationer inom fältet så bäst är om man tar analysen i samband med balning. Man går då tvärs över fältet (vänd snett igenom) och plockar prover från ett antal av strängarna. På detta sättet får man ett genomsnittligt svar på näringsinnehållet. Plockar man proverna strax innan balning får man även en representativt torrsubstanshalt. 


   Köper man sitt foder så har man kanske inte möjlighet att ta foderprover i samband med balning, då får man ta provet balen vid ett senare tillfälle. Ett tips är att plocka från en nyöppnad bal, lägga provet i frysen och sen fylla på tills man är uppe i prover från minst fyra balar. Problemet med denna metoden är att man redan har köpt hem årets foder och tänk om det visar sig att det inte alls passar dina hästar? Det bästa är att alltid köpa ett analyserat foder så att man inte riskerar att köpa grisen i säcken! 

   Foderstat 

   Hästen behöver energi, protein och andra viktiga näringsämnen för att fungera korrekt både kroppsligt och mentalt. Den ska även orka med att utföra det arbete vi kräver av den. För att försäkra att hästen får i sig allt det den behöver krävs en korrekt utformad foderstat. När man beräknar en foderstat börjar man med att räkna ut hästens energibehov. Då behöver man veta hästens vikt, i vilket hull den är och vilket arbete den utför. Proteinbehovet är alltid (för vuxna hästar) sex gånger så stort som energibehovet. 


   Exempel har en häst ett energibehov på 50 megajoule (MJ) omsättbar energi behöver den 50x6 gram smältbart protein (g smb rp).


   Kom ihåg att en analys på grovfodret inte är ett kvalitetsmärke utan bara ett kvitto på näringsinnehållet. Behöver du hjälp att tyda din analys är du välkommen att kontakta Trikems rådgivare. 


    Protein/Energikvoten 

    Om du vill få en bra riktlinje på om ditt grovfoder innehåller mycket eller lite protein kan du dela proteininnehållet (g smb rp) med energiinnehållet (omsättbar energi, MJ).  


    Exempel: 

    Vi använder analysen ovan. Enligt den analysen innehåller just detta foder 41 g smb rp / kg torrsubstans (ts) och 8,2 MJ omsättbar energi / kg ts. För att bäst jämföra olika grovfoder räknar man alltid näringsinnehåll per kilo ts, inte per kilo foder. 

    För att räkna ut protein/energi kvoten i fodret delar vi proteininnehållet med energiinnehållet:

    41 g smb rp/ 8,2 MJ = 5

    I det här exemplet blev kvoten 5 vilket är lite lågt och det behövs ett tillskott i form av protein. Hade kvoten blivit betydligt högre än 6 innebär det ett proteinöverskott och då kan det vara lämpligt att minska givan och istället komplettera med t.ex. halm för tillgodose hästens behov av fibrer och förslagsvis en olja för extra energi. 


    Om grovfodret har en bra balans mellan protein och energi, alltså ett grovfoder som har en kvot på 6 så kan man, beroende på hästens behov, klara sig långt på grovfodret men man kommer alltid behöva komplettera med mineraler och vitaminer. Ett grovfoder är aldrig heltäckande vad det gäller hästens vitamin och mineralbehov. Vissa grovfoder kan möta hästens behov av några specifika mineraler såsom kalcium eller fosfor, men behovet av mikromineraler täcks sällan eller aldrig av bara grovfoder.


    Behöver du hjälp med att beräkna en foderstat? Vi på Trikem hjälper mer än gärna till, tveka inte att höra av dig! 

    Läs mer om vårt energi, protein och mineraltillskott här:

    To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.