True
Odoo • Bild och text

 

  Academy Häst Utfodring / Grovfoder

   Grovfoder

   Grovfoder är den viktigaste delen av hästens foderstat och är rik på, de för hästen så viktiga, fibrerna men kan i övrigt variera mycket i sin näringssammansättning. Till kategorin grovfoder räknas; bete, hö, hösilage, ensilage och halm. Även produkter som lucern och höpellets räknas som grovfoder. 


   Vad är skillnaden på hö, hösilage och ensilage? 

   Alla tre varianter på grovfoder är konserverad gräs eller vall. Skillnaden är hur det har lagrats och vilken torrsubstans (ts) halt det har. Andelen ts i ett grovfoder anger hur mycket av fodret som faktiskt är näringsinnehållande massa och hur mycket som är vatten.

   Hö till häst | Grovfoder | Trikem Academy

   För att ta fram ett hö så måste gräset torkas tills att det når en ts-halt på 84%.  Det är vid den ts-halten höet är så pass torrt att det inte kommer börja mögla av sin egen fukt. Däremot blir det väldigt känsligt för fukt i sin omgivning vilket gör att det ställer stora krav på lagringslokaler. Hö måste förvaras torrt, annars kommer det börja mögla.

   Ensilage

   Ensilage är ett blött grovfoder som har en låg ts halt, mellan 20-45% ts. Det betyder att det är majoriteten av ensilaget är vatten (mellan 80-55%). För att gräset ska ensileras packas det hårt efter skörd och plastas sen för att skapa en syrefri miljö. I den syrefria miljön kommer gräset konserveras med hjälp av mjölksyrabakterier som finns naturligt på plantan. Mjölksyrabakterier använder sockret i gräset och gör om det till mjölksyra, vilket i sin tur sänker pH-värdet i balen. I den miljön, som blir i en korrekt ensilerad bal, kan inte oönskade bakterierna och mikroorganismerna överleva eller växa till vilket gör att grovfodret konserveras och kan användas som foder även lång tid efter att det skördats. Detta kallas för ensileringsprocess och resultatet blir ensilage.

   Hösilage

   Hösilage är ett mellanting av hö och ensilage och har en ts-halt mellan 45% och 84%. I ett blötare hösilage (under 65% ts) sker en viss ensileringsprocess, men i torrare balar sker ingen ensileringsprocessen. Istället lagras fodret tack vare den syrefria miljön som uppstår när det är plastat.


   Vill du lära dig hur man mäter grovfodrets ts-halt?

   Ensilage till häst | Utfodring | Trikem Academy

              Boka en föreläsning idag!

              Ett av Trikem Academys huvudsyften är att sprida kunskap.  
              Vi tror att man blir en bättre djurägare med mer kunskap. 

              Är din klubb, förening, skola eller stallgäng intresserade 
              av en föreläsning? Tveka inte att höra av er! 


              Boka en föreläsning idag

              To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.