True

  Academy Häst Utfodring / Hygienisk kvalitet av grovfoder

   Hygienisk kvalitet av grovfoder  

    
   Oavsett om man väljer hö, hösilage eller ensilage till sin häst är det viktigaste att man väljer ett grovfoder med en god hygienisk kvalitet. För att bedöma den hygieniska kvaliteten letar man efter förekomst av mögelsvampar, jästsvampar och bakterier. Den första bedömningen man gör är med våra sinnen - synen, lukten och känseln. 

   Synen

   Grovfodret ska se fräscht ut. Vi ska inte se mögelfläckar, vita prickar eller missfärgade områden i balen. Vi ska inte heller se damm när vi hanterar fodret. Genom att använda synen kan vi även upptäcka främmande föremål i fodret så som plast, burkar, papp, jord eller gödsel.

   Lukt

   Grovfodret ska lukta gott. Lukt av ammoniak, smörsyra eller en unken lukt är ett tecken på nedsatt hygienisk kvalitet eller att det skett en feljäsning i balen. 

   Hösilage | Grovfoder | Trikem Academy

   Känslen

   Känn på grovfodret, känner du strånas struktur tydligt eller separerar stråna enkelt? Om grovfodret känns varmt, slemmigt eller halt eller om balen tar värme efter öppning är det ett tecken på nedsatt hygienisk kvalitet. 


   Är man osäker på om ens grovfoder håller acceptabel hygienisk kvalitet kan man skicka ett foderprov till ett analyslabb som utför hygienprover. Detta är det säkraste sättet att bedöma ett grovfodrets hygieniska standard på. 

    Hur säkrar man hygienisk kvalitet av foder?  

    För hösilage och ensilage är det viktigt att plasten runt balen håller tätt. En viktigt aspekt i detta är att det är tillräckligt många lager plast på balen. Ju torrare foder desto fler lager plast behövs då de torra, grövre stråna lättare perforerar plasten. Man har i studier sett att torrare hösilage är mer mottagliga för mögel än ett blötare hösilage då det är svårare att packa det torra materialet så tätt som man bör för att säkra en syrefri miljö.  

    När balen öppnas och kommer i kontakt med syre kommer tillväxten av oönskade bakterier påbörjas. det är därför viktigt att balen förbrukas så fort som möjligt efter öppning, detta gäller också om balen går sönder i samband med hantering. 

    Grovfoder till hästar | Trikem Academy

    En fördel med inplastade balar är att de kan lagras utomhus och man slipper ha stora lokaler för grovfoderförvaring. Problem med skadedjur kan uppstå vid utomhusförvaring, t.ex. fåglar som pickar hål i plasten. Ett tips för att motverka skadad plast av fåglar är att lägga ett nät eller en presenning över balarna. 


    För att lagra hö ställs det höga krav på den byggnaden fodret ska lagras i. Hö är torrt (hög ts halt) och drar snabbt åt sig fukt från omgivningen vilket gör att det måste lagras torrt, där det inte finns risk för kondens eller att vatten läcker in. Hö bör lagras på pallar för att skapa en luftspalt mellan golv och hö. Har man tveksamma lagringsbyggnader kan man lagra halm runt om höet så drar halmen åt sig eventuell fukt från omgivningen. 

    Foderåtgång

    När man köper in sitt grovfoder är det viktigt att veta ungefär hur mycket man kommer behöva. Genom att beräkna sin foderåtgång för året kan man köpa allt från samma leverantör och förhoppningsvis från samma parti. På så sätt minskar man risken för plötsliga foderbyten och minskar på så sätt även risken för kolik.

    Om man väljer att använda sig av hösilage är det bra att ha räknat ut en snittid på hur länge en bal kommer stå öppnad i stallet. Tiden kommer bero på foderåtgång, balens vikt, ts-halt och näringsinnehåll. Om man räknar med att det tar fem dagar eller färre att fodra upp en hösilagebal är det bra, räknar man med att det tar längre tid att fodra slut på balen bör man överväga att använda sig av hö eller en mindre hösilagebal. Hur länge en hösilagebal håller efter öppning varierar beroende på ursprunglig kvalitet på balen, ts-halt, temperatur och hur den öppnade balen förvaras. I regel så gäller det att göra slut på en öppnad bal så snabbt man kan för att säkra den hygieniska kvaliteten.  

              To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.