True

Trikem AB inbjuder härmed till skriftligt samråd enligt miljöbalken avseende miljöfarlig verksamhet inom fastigheterna Ryktborsten 1 och 2, Malmö Stad.
 
Trikem AB tillverkar djurvårdsprodukter och fodertillskott för häst och hund samt kosmetiska produkter och kosttillskott för människor. Ansökt verksamhet bedöms ha en begränsad påverkan på omgivningen och inte medföra en betydande miljöpåverkan. De miljöaspekter som antas ha störst påverkan är utsläpp till vatten, buller från transporter samt hantering av släckvatten vid brand.


Inför tillståndsansökan genomförs ett undersökningssamråd för att bedöma om verksamheten har en betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken med myndigheter, intresseorganisationer, närliggande verksamheter, fastighetsägare, närboende samt allmänheten. 


Ett samrådsunderlag som beskriver verksamheten och dess miljöpåverkan finns bifogat. Eventuella frågor och synpunkter på verksamheten e-postas till annika.arkell@trikem.se, alternativt skickas med post till Trikem, Ridspögatan 11, 213 77 Malmö. Synpunkter ska vara oss tillhanda senast den 19 juli 2024.


Samrådsunderlag 

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.