True


Academy  Häst  Mage och Tarm / Ojämn avföring 

Ojämn avföring 


Många hästar drabbas av ojämn avföring ibland, vissa i samband med hösten och det nya vinterfodret, andra mer spontant och utan något tydligt mönster.

Hästens träck

Hästens avföring ska helst vara fast, i fina runda “bollar” och bestå av fibrer som hästen inte klarat av att spjälka. En “korrekt” avföring innehåller mellan 20-30% torrsubstans (ts). Många hästar drabbas av ojämn avföring ibland, vissa i samband med hösten och det nya vinterfodret, andra mer spontant och utan något tydligt mönster. Anledningarna till ojämn, lös eller vattnig avföring är många vilket också gör det svårt att hitta en bra lösning på problemet. Oavsett orsak så beror förändringen i avföringen på en rubbning i hästens grovtarmsflora. 

Varför blir hästen dålig i magen?

Orsakerna kan som sagt vara många men till de vanligaste hör plötsliga foderbyten, foder av dålig kvalitet, stress, för lite grovfoder, för mycket kraftfoder, hög parasitbörda, magsår eller sand i tarmen. 

Om din häst plötsligt blir dålig i magen och får ojämn eller vattnig avföring bör man i första hand minska kraftfodergivan samt kontrollera den hygieniska kvaliteten sitt grovfoder. Eftersom grovfodret ska utgöra den största delen av hästens foderstat är det viktigt att den håller en god hygienisk kvalitet. Hygienisk kvalitet på grovfoder kan ni läsa mer om här:


Kraftfoder

Om hästen äter mycket kraftfoder är risken hög att den får i sig stora mängder stärkelse. Hästen har bara förmåga att spjälka en begränsad mängd stärkelse. En för hög kraftfodergiva kan därför innebära att stärkelse passerar tunntarmen utan att spjälkas och leda till att onedbruten stärkelse når grovtarmen.


I grovtarmen kommer stärkelsen snabbt fermenteras till flyktiga fettsyror och laktat. Laktat förekommer vanligen i mycket låga halter i grovtarmen, vid höga koncentrationer sänks grovtarmens pH vilket bl.a. skapar en ogynnsam miljö för de “goda bakterierna” som dör. Även om det inte rör sig om stora mängder stärkelse som når grovtarmen kan det bli ett problem om det sker varje dag under en längre period.  

Odoo • Bild och text

Foderbyte

Får hästen ojämn avföring i samband med ett foderbyte bör man fråga sig själv om foderbytet skedde i lagom, lugn och successiv takt. Ett foderbyte (inkulderat byte av grovfoder) bör ta minst två, gärna tre veckor. Detta då grovtarmens mikroorganismer behöver lång tid på sig att adaptera och ställa om till det nya fodret. Vet man redan innan ett foderbyte att man inte har möjlighet att göra det långsamt och successivt kan man välja att ge hästen ett prebiotiskt tillskott i förebyggande syfte. Ett tips är att man har en god kommunikation med sin foderleverantör och ber att få balar från samma fält, även om man tar emot dem vid fler än ett tillfälle. Det finns även variationer inom fältet, be att få dem i den ordning de plockats in. 

Resa

Hästar som lätt drabbas av lös avföring i samband med resa eller tävling kan vara lite svårare att påverka då detta är symptom på stress. Det kan vara svårt att undvika denna situation helt då resa alltid kommer stressa våra hästar på ett eller annat sätt. Det man kan göra är att hjälpa hästen förebyggande med ett prebiotiskt tillskott. Genom att ge prebiotika innan resan bidrar du till att förbättra grovtarmens hälsa vilket även möjliggör för hästen att återhämta sig snabbare efter ett stresspåslag.

Odoo • Bild och text

Tillskott för dåliga magar

En häst med ojämn avföring kan som nämnt ovan ha flera olika anledningar och det är finns tyvärr inte en lösning som passar alla. Har man uteslutit att det beror på nedsatt hygienisk kvalitet av grovfoder, foderbyte eller för lite grovfoder (fibrer) i foderstaten så kan man prova olika pre- och probiotiska tillskott.

            Boka en föreläsning idag!

            Ett av Trikem Academys huvudsyften är att sprida kunskap.  
            Vi tror att man blir en bättre djurägare med mer kunskap. 

            Är din klubb, förening, skola eller stallgäng intresserade 
            av en föreläsning? Tveka inte att höra av er! 

            To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.