True

   Academy   Hund  /  Mage och Tarm  / Hundens mag-tarmsystem

   Hundens mag- tarmsystem 

   Hunden är en enkelmagad omnivor, det vill säga en allätare.

   Munnen

   När hunden tuggar sitt foder blandas det med saliv för att mjuka upp fodret och underlätta passagen genom mag- och tarmkanalen. Hundar producerar relativt mycket saliv och salivproduktionen börjar redan när de känner lukten av foder. Till skillnad från människor innehåller hundens saliv inga enzymer som kan påbörja fodrets nedbrytningen. Hundens saliv fyller även en annan viktig funktion, nämligen värmereglering.

   Magsäcken

   Från munnen passerar fodret via foderstrupen ner till magsäcken. I magsäcken bearbetas fodret framför allt mekaniskt med hjälp av kontraktioner från musklerna i magsäckens vägg. Fodret blandas även med den sura magsaften som innehåller bland annat saltsyra, hormoner och enzymer. Det är i första hand enzymet pepsin och hormonet gastrin som verkar och som tillsammans med magsäckens muskelkontraktioner bearbetar fodret. Pepsin påbörjar nedbrytningen av protein och gastrin kontrollerar matspjälkningsprocessen.

   Odoo tillhandahåller en viktig plattform för vår projektledning.
                                                Saker är bättre organiserade och mer synliga med det

   Hundens magsäck är anpassad för att kunna äta mycket mat vid få tillfällen och kan vid behov även expandera. Magsäcken delas in i tre delar. Fundus är den första delen, den som expanderar vid behov. Mittendelen kallas för corpus och här fortsätter den spjälkning som påbörjats i fundus. Sista delen heter pylorus där blandas magsäckens innehåll innan det passerar ut i tunntarmen. När fodermassan når pylorus är den en sönderdelad, uppblandad massa som brukar kallas för chymus. Fodret stannar länge i hundens magsäck, upp till 8 timmar kan det ta från det att fodret passerat genom foderstrupen tills det att det passerar ut i tunntarmen. 

   Övergång magsäck- tunntarm

   Det finns en tydlig kommunikation mellan hundens magsäck och tunntarm. Detta är viktigt för magsäckens tömningshastighet. Är tunntarmen inte redo för magsäckens innehåll så får det stanna i magsäcken tills tunntarmen är redo. Här spelar hormoner, pH och tryck in i kommunikationen.  

   Tunntarmen 

   I tunntarmen sker den huvudsakliga nedbrytningen av fodret, det är även här hunden tar upp som mest näring. Kolhydrater och fett är nästintill oförändrade när de når tunntarmen medans proteinet delvis har brutits ned till mindre peptider. Bukspottskörteln tillsammans med körtlar i tunntarmen utsöndrar enzymer, som verkar för att kemiskt bryta ned protein, fett och kolhydrater. Tunntarmen på en mellanstor hund är ca 4 meter lång och har en veckad yta med miljontals villi för att öka den yta som näring kan absorberas från.

   Tjocktarmen 

   Hundens grovtarm består av tre olika tarmar - blindtarm, tjocktarm och ändtarm. Övergången från tunntarm till blindtarm kontrolleras av en ringmuskel. Ringmuskelns jobb är att låta chymus passera i en lämplig takt från tunntarm till blindtarm samt kontrollera att den bakterieflora som finns i blindtarmen inte passerar bakåt till tunntarmen. Hundens blindtarm är ca 15 cm lång och har ett säckliknande utseende. 

   Från blindtarmen passerar chymus till tjocktarmen som har flera viktiga funktioner för fodernedbrutningen. I tjocktarmen finns en stor och väletablerad bakterieflora (mikrober) som bryter ner de kolhydrater som inte brutits ner i tunntarmen. Hundens mag och tarmkanal har anpassats för att kunna utvinna energi ur en allsidig kost. När bakterierna bryter ned fibrerna från fodret, produceras kortkedjiga fettsyror som är en viktig energikälla för hunden. Fibrerna bidrar även till en en god bakterieflora. Mikroberna i tjocktarmen producerar även vitamin B och vitamin K som absorberas av tarmen. I tjocktarmen absorberas även vatten och specifika elektrolyter, framförallt natrium, från chymus. 


   Tjocktarmen är viktigt för immunförsvaret, det är här vi hittar den största koncentrationen av immunologisk vävnad. Immunförsvaret i tjocktarmen är reagerar snabbt på patogener, alltså oönskade ämnen. Samtidigt som det har förmågan att undvika att reagera på antigener, som kan stimulera kroppen att bilda antikroppar, och vara till nytta för hunden. 

   Till skillnad från tunntarmen är ytan i tjocktarmen slät, innehåller inga veck eller villi. Cellerna i grovtarmen producerar inga enzymer då majoriteten av näringsutnyttjandet av fodret redan skett i tunntarmen. För att hjälpa fodermassan framåt i tarmkanalen finns det celler som bildar slem och på så sätt smörjer tarminnehållet. Tjocktarmen har ingen egen muskulatur som driver fodermassan framåt utan detta sker med hjälp av tre kraftiga längsgående muskelband som tillåter massan att pressas ner mot ändtarmen.    Odoo tillhandahåller en viktig plattform för vår projektledning.
                                                Saker är bättre organiserade och mer synliga med det

   Ändtarmen

   Tömning av ändtarmen kontrolleras av två ringmuskulaturer. Den första ringmuskeln styrs av nervsystemet och kan inte kontrolleras. Den andra är viljestyrd och möjliggör för hunden att själv styra över tömning av tarmen. Mellan de två ringmuskulaturerna siter analsäckarna. Analsäckarna är körtelsäckar vars uppgift är att avge revirmarkerande doft i samband med avföring.     


              Prenumerera på 
              vårt nyhetsbrev

              Alltid först!

              Var först med att få notiser om nya Academy artiklar, produkter och allt annat spännande som händer på Trikem! 

              To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.